© Helge Bast Holding ApS Skøn Valborgs Vej 50, 7100 Vejle, Tlf. 28 44 19 80 , mail: hbh@h-bast.dk MASKINVURDERING Vurdering af maskiner, udstyr, værktøj og inventar ved: I iI Beskikket af Domstolsstyrelsen som sagkyndig i henhold til retsplejelovens § 404, stk.3 Syns- og skønsmand.. Læs artikler om Maskinvurdering og værdiansættelse på maskiner og fabriksanlæg: Klik her og vælg Salg af virksomheden Generationsskifte Køb eller salg af andele Fusion Afvikling af Virksomheden Konkurs