Pressemeddelelser: Skøn Valborgs Vej 50, 7100 Vejle, Tlf. 28 44 19 80 , mail: hbh@h-bast.dk © Helge Bast Holding ApS Beskikket af Domstolsstyrelsen som sagkyndig i henhold til retsplejelovens § 404, stk.3 Syns- og skønsmand.. Teknovation nr.1 - 2012 Jern & Maskin Industrien nr. 2 - 2012 Teknovation nr. 15. - 2016 Jern & Maskin Industri okt. - 2016 My Press Wire  Reference Morten Scheel